Stoves Richmond 1100GT (Beige) vs. Hotpoint HUG61X (Stainless Steel) + 9

Stoves Richmond 1100GT (Beige)

Stoves Richmond 1100GT (Beige)

£1,379.00

£1,399.00 Incl. delivery
Hotpoint HUG61X (Stainless Steel)

Hotpoint HUG61X (Stainless Steel)

£414.00

£419.99 Incl. delivery
Hotpoint CH60GCIW (White)

Hotpoint CH60GCIW (White)

£409.00

£438.00 Incl. delivery
Hotpoint HUE61G (Grey)

Hotpoint HUE61G (Grey)

£378.00

Free delivery
Hotpoint HUE61P S (White)

Hotpoint HUE61P S (White)

£368.98

£388.97 Incl. delivery
Hotpoint CH60GCIK (Black)

Hotpoint CH60GCIK (Black)

£414.00

£448.00 Incl. delivery
Hotpoint HAE60K S (Black)

Hotpoint HAE60K S (Black)

£339.00

£367.79 Incl. delivery
Hotpoint HAG60K (Black)

Hotpoint HAG60K (Black)

£330.00

£335.00 Incl. delivery
Stoves Sterling 600DF (Stainless Steel)

Stoves Sterling 600DF (Stainless Steel)

£549.00

£619.00 Incl. delivery
Indesit ID60C2X (Stainless Steel)

Indesit ID60C2X (Stainless Steel)

£349.99

£350.00 Incl. delivery
Colour
Beige
Stainless steel/chrome
White
Grey
White
Black
Black
Stainless steel/chrome
Black
Stainless steel/chrome
Stainless steel/chrome
Dimensions (WxHxD)
Depth
600 mm
600 mm
622 mm
600 mm
600 mm
622 mm
600 mm
609 mm
600 mm
600 mm
610 mm
Height
900 mm
900 mm
907 mm
900 mm
900 mm
907 mm
900 mm
912 mm
900 mm
900 mm
900 mm
Width
1100 mm
600 mm
595 mm
600 mm
600 mm
595 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Oven capacity
62 litre
65 litre
60 litre
65 litre
65 litre
60 litre
71 litre
65 litre
69 litre
65 litre
Product weight
116 kg
54 kg
48 kg
59 kg
50 kg
53.85 kg
Width Standard
110 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
Features
Timer, Display, Grill
Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Steaming, Heat indicator
Timer, Display, Grill
Timer, Display, Grill
Heat indicator, Timer, Display, Grill
Cleaning Technology (oven)
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Catalysis
Catalysis
Easy Clean
Easy Clean
Easy Clean
Controls
Knob
Knob
Knob
Knob
Knob
Knob
Knob
Knob
Convection oven
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Energy consumption (convection)
1.58 kWh
0.79 kWh
0.99 kWh
1.12 kWh
0.82 kWh
1.19 kWh
Energy consumption per standard program
0.79 kWh
0.79 kWh
0.96 kWh
0.95 kWh
0.99 kWh
Number of cooking zones
7 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
4 ​
Number of ovens
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
2 ​
Oven capacity (2nd oven)
69 litre
23 litre
23 litre
35 litre
35 litre
23 litre
42 litre
35 litre
35 litre
35 litre
Type of hob
Gas
Gas
Gas
Ceramic
Ceramic
Gas
Ceramic
Induction
Gas
Gas
Ceramic
Type of oven
Gas
Gas
Gas
Electric
Electric
Gas
Electric
Gas
Electric
Electric
Energy efficiency class
B
A+
A+
A
A
A+
B
A
A+
A
B
Total power
10700 W
10700 W
10700 W
6000 W
10700 W
Voltage
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V