Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Tile Pro (2018) 2-pack vs. Tile Pro (2020) + 7

Tile Pro (2018) 2-pack

Tile Pro (2018) 2-pack

£37.31

£44.49 Incl. delivery
Tile Pro (2020)

Tile Pro (2020)

2.5

£25.16

Free delivery
Tile Mate 4-pack

Tile Mate 4-pack

2

£44.75

Free delivery
Tile Mate (2020) 4-pack

Tile Mate (2020) 4-pack

3.3

£50.30

Free delivery
Tile Sticker (2020) 2-pack

Tile Sticker (2020) 2-pack

2.8

£24.99

Free delivery
Tile Pro (2020) 2-pack

Tile Pro (2020) 2-pack

£63.89

Free delivery
Tile Pro (2020) 4-pack

Tile Pro (2020) 4-pack

£89.99

Free delivery
Orbit Glasses

Orbit Glasses

£38.40

£40.68 Incl. delivery
Available colours
Black, Grey
Black, White, Silver
White
White, Silver, Grey
Black, White
Black, White, Silver
Black, White
Black
Black, White, Grey, Gold
Dimensions (WxHxD)
Depth
25 mm
6.5 mm
4.65 mm
6.2 mm
7.3 mm
5.9 mm
Height
110 mm
41.6 mm
34 mm
35 mm
27 mm
40 mm
Width
100 mm
41.6 mm
34 mm
35 mm
27 mm
40 mm
Product weight
8 g
40 g
6.1 g
16 g
Features
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Quantity
2 ​
1 ​
4 ​
4 ​
2 ​
2 ​
4 ​
1 ​
2 ​
Range
90 m
120 m
30 m
61 m
46 m
122 m
120 m
61 m