PriceSpy UK
Impartial price comparison

PRO Touch Jim Ux II Jacket (Men's) vs. Rab Microlight Alpine Jacket (Men's) + 7

Available colours
Black
Black, White, Grey, Turquoise, Brown, Blue, Red, Yellow, Orange, Green, Pink, Purple
Black, Blue, Green
Black, White, Grey, Brown, Blue, Red, Yellow, Orange, Gold, Green
Black, White, Grey, Blue, Red, Yellow, Orange, Gold, Green, Beige, Pink, Purple, Khaki, Camouflage
Black, White, Grey, Blue, Red, Yellow, Green, Pink, Purple, Khaki
Black, Grey, Blue, Red, Green
Black, Grey, Blue, Red, Green
Black, White, Grey, Brown, Blue, Red, Yellow, Gold, Green, Beige, Pink, Purple, Khaki, Camouflage
Buttoned
Zip
Zip
Zip
Zip
Zip
Zip
Zip
Design
Front pocket
Front pocket
Front pocket
Inner pocket
Front pocket
Front pocket
Front pocket
Available sizes
S, M, L, XL, XXL
S, M, L, XL, XXL, XS, XXS, XXXL (3XL), XXXS (3XS)
S, M, L, XL, XXL, XS, One size, XXXL (3XL)
S, M, L, XL, XXL, XXXL (3XL)
S, M, L, XL, XXL, XS
S, M, L, XL, XXL, XS, One size, XXXL (3XL)
S, M, L, XL, XXL, XS, XXXL (3XL)
S, M, L, XL, XXL
S, M, L, XL, XXL, XS, XXS, XXXL (3XL)
Sizes (EU)
40, 44, 46, 48, 50, 58
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
38
54
Eco labels
Features
Made from recycled material
Made from recycled material
Hood
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Design details (Hood)
Season
Winter, Spring/autumn
Winter, Spring/autumn
Winter, Spring/autumn
Winter, Spring/autumn
Summer, Spring/autumn
Winter, Spring/autumn
Winter, Spring/autumn
Filling
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Down feather
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Material
Polyester
Nylon/Polyamide, Fleece, Elastane/Spandex/Lycra
Nylon/Polyamide, Polyester, Gore-Tex
Nylon/Polyamide, Polyester, Fleece
Nylon/Polyamide, Polyester, Linen
Polyester
Nylon/Polyamide, Polyester, Fleece, Gore-Tex, Elastane/Spandex/Lycra
Nylon/Polyamide, Polyester
Nylon/Polyamide, Polyester, Fleece